รถแท็กซี่ ( TAXI )

รถแท็กซี่ป้ายแดง โปรโมชั่นราคารถแท็กซี่ใหม่ป้ายแดง ขายรถแท็กซี่ดาวน์ถูก สภาพนางฟ้า พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย

#รถแท็กซี่ #รถแท็กซี่มือสอง #ขายรถแท็กซี่ #ซื้อแท็กซี่ #แท็กซี่มือสอง #แท็กซี่ป้ายแดง #รถแท็กซี่ผ่อน

1มค6292 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 6292

รุ่น : 1.6J Limo LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 06 ธันวาคม 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 11 เดือน 3 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค176 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 176

รุ่น : 1.6G NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 29 มิถุนายน 2561

รถเหลือวิ่ง : 4 ปี 5 เดือน 26 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค8456 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 8456

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 6 พฤษภาคม 2564

รถเหลือวิ่ง : 7 ปี 4 เดือน 9 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค7231 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 7231

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 19 มีนาคม 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 2 เดือน 16 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทฬ8678 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : ทฬ 8678

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 5 กุมภาพันธ์ 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 1 เดือน 9 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทฬ2125 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : ทฬ 2125

รุ่น : 1.6G NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 13 กันยายน 2561

รถเหลือวิ่ง : 4 ปี 8 เดือน 17 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค8456 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 8456

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 6 พฤษภาคม 2564

รถเหลือวิ่ง : 7 ปี 4 เดือน 9 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค 7000 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 7000

รุ่น : 1.6J LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 20 กุมภาพันธ์ 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 1 เดือน 24 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค7473 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 7473

รุ่น : 1.6J Limo NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 17 มิถุนายน 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 5 เดือน 25 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค7086 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 7086

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 4 มีนาคม 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 2 เดือน 10 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค6889 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 6889

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 12 กุมภาพันธ์ 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 1 เดือน 20 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค6687 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 6687

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 21 มกราคม 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 29 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค6391 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 6391

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 19 ธันวาคม 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 11 เดือน 26 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1 มค4831 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มข 9540

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 25 มิถุนายน 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 6 เดือน 2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มข9540 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มข 9540

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 25 พฤษภาคม 2561

รถเหลือวิ่ง : 4 ปี 5 เดือน 2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มข1342 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มข 1342

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 18 พฤศจิกายน 2559

รถเหลือวิ่ง : 2 ปี 10 เดือน 26 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค4260 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 4260

รุ่น : 1.8E LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 7 พฤษภาคม 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 4 เดือน 14 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค 4052 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 4052

รุ่น : 1.8E NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 17 เมษายน 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 3 เดือน 25 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค4007 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 4007

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 10 เมษายน 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 3 เดือน 18 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค7473 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 7473

รุ่น : 1.6J limo NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 17 มิถุนายน 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 6 เดือน 3 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค7086 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 7086

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 4 มีนาคม 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 2 เดือน 19 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค6889 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 6889

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 12 กุมภาพันธ์ 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 1 เดือน 7 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค6687 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 6687

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 21 มกราคม 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 1 เดือน 7 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1 มค4831 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 4831

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 25 มิถุนายน 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 6 เดือน 11 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค 4052 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 4052

รุ่น : 1.8E NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 17 เมษายน 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 4 เดือน 3 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มข1342 (1)

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มข 1342

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 18 พฤศจิกายน 2559

รถเหลือวิ่ง : 2 ปี 11 เดือน 4 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-09

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : ทอ 139

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2564

รถเหลือวิ่ง : 7 ปี 10 เดือน 3 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-04

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 2375

รุ่น : 1.8E LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 28 พฤศจิกายน 2561

รถเหลือวิ่ง : 4 ปี 11 เดือน 16 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-01

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มข 7314

รุ่น : 1.6G NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 7 กุมภาพันธ์ 2561

รถเหลือวิ่ง : 4 ปี 1 เดือน 26 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-05

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 4468

รุ่น : 1.6E NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 27 พฤษภาคม 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 5 เดือน 21 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-01

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มข 6697

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 16 มกราคม 2561

รถเหลือวิ่ง : 4 ปี 1 เดือน 10 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1มค2483-01

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 2483

รุ่น : 1.8E LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 12 ธันวาคม 2561

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 6 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-09

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 6900

รุ่น : 1.6J limo NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 12 กุมภาพันธ์ 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 2 เดือน 20 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-17

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 5250

รุ่น : 1.6G NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 9 สิงหาคม 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 8 เดือน 17 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-01

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 4683

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 13 มิถุนายน 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 6 เดือน 21 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-13

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 4114

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 25 เมษายน 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 5 เดือน 2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-05

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 4062

รุ่น : 1.8E LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 18 เมษายน 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 4 เดือน 26 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-29

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 3184

รุ่น : 1.8E LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 7 กุมภาพันธ์ 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 2 เดือน 15 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แท็กซี่เบส-21

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 3473

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 28 กุมภาพันธ์ 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 3 เดือน 5 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มข 7546

รุ่น : 1.6G NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 20 กุมภาพันธ์ 2561

รถเหลือวิ่ง : 4 ปี 6 เดือน

ดาวน์ : 16,050 บาท

ส่ง : 16,223 บาท/ 48 งวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : ทฬ 23

รุ่น : 1.6G NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 2 กรกฎาคม 2561

รถเหลือวิ่ง : 4 ปี 11 เดือน

ดาวน์ : 16,050 บาท

ส่ง : 16,173 บาท/ 53 งวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : ทห 7024

รุ่น : 1.6G NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 15 มีนาคม 2561

รถเหลือวิ่ง : 4 ปี 7 เดือน

ดาวน์ : 16,050 บาท

ส่ง : 16,337 บาท/ 49 งวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis Hybrid

ทะเบียนรถ : 1 มค 7234

รุ่น : 1.8 Hybrid

จดทะเบียน : 19 มีนาคม 2563

รถเหลือวิ่ง : 6 ปี 7 เดือน

ดาวน์ : 21,400 บาท

ส่ง : 17,263 บาท/ 72 งวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 2788

รุ่น : 1.8E NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 28 มกราคม 2562

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 5 เดือน

ดาวน์ : 21,400 บาท

ส่ง : 16,410 บาท/ 59 งวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มข 1026

รุ่น : 1.6G NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 25 ตุลาคม 2559

รถเหลือวิ่ง : 3 ปี 3 เดือน

ดาวน์ : 12,840 บาท

ส่ง : 15,275 บาท/ 33 งวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 905

รุ่น : 1.8E LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 6 ตุลาคม 2559

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี

ดาวน์ : 16,050 บาท

ส่ง : 15,845 บาท/ 54 งวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 ทห 194

รุ่น : 1.6G NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 24 มิถุนายน 2559

รถเหลือวิ่ง : 2 ปี 11 เดือน

ดาวน์ : 12,840 บาท

ส่ง : 15,333 บาท/ 29 งวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis LPG (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มข 820

รุ่น : 1.6G LPG (ฉีด)

จดทะเบียน : 6 ตุลาคม 2559

รถเหลือวิ่ง : 3 ปี 3 เดือน

ดาวน์ : 21,400 บาท

ส่ง : 16,000 บาท/ 33 งวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รถแท็กซี่ TOYOTA Corolla Altis NGV (ฉีด)

ทะเบียนรถ : 1 มค 2325

รุ่น : 1.6G NGV (ฉีด)

จดทะเบียน : 27 พฤศจิกายน 2561

รถเหลือวิ่ง : 5 ปี 5 เดือน

ดาวน์ : 21,400บาท

ส่ง : 16,128 บาท/ 59 งวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม